Choinka szkolna

Dnia 9 lutego 2019 r. a Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wietlinie odbyła się coroczna zabawa Chinkowa. Organizatorami imprezy była Rada Rodziców. Na początku uroczystości wszystkich uczniów oraz zebranych gości powitała Pani Dyrektor Dorota Czubocha – Zając. Podczas „Choinki Szkolnej” młodsi uczniowie prezentowali pomysłowe i oryginalne stroje karnawałowe, zaś starsi szałowe fryzury lub fantazyjne […]

79 rocznica wywozu mieszkańców Wietlina i Dresiny na Syberię

To już 79 rocznica wywozu mieszkańców Wietlina i Dresiny na Syberię, do Kazachstanu i na Besarabię. Dla upamiętnienia tamtych tragicznych wydarzeń 10 lutego 2019 r. w kościele parafialnym w Wietlinie została odprawiona msza św. pod przewodnictwem ks. wikariusza Daniela Odora z udziałem Sybiraków i ich rodzin, Wójta Gminy Laszki – Stanisława Gonciarza i Sekretarza Zarządu […]

Opłatek szkolny

Nastał oto czas świąteczny, czas kolędowania. Boże Dziecię się zrodziło w stajence wśród siana. Niech radosna ta nowina w sercach naszych gości. Niech napełnia je dobrocią i dobrem miłości, Byśmy wszyscy swoje ciepło innym rozdawali, W gronie bliskich białe święta  beztrosko spędzali. Te oraz inne piękne życzenia mogliśmy sobie złożyć podczas Spotkania Opłatkowego, jakie odbyło […]

Niezwykła lekcja historii

W dniu 4 grudnia 2018 r. nasi uczniowie uczestniczyli w nietypowej lekcji historii. W związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości przybyła do szkoły Grupa Artystyczna „Rekonstrukto”, która zaprezentowała pokaz historyczny pt. Ku Niepodległej. Podczas spotkania uczniowie mogli poznać historię naszego państwa od epoki rozbiorów aż do odzyskania niepodległości. Przypomniane zostały takie wydarzenia […]