Próbna ewakuacja

2. października w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja.Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.Dokładnie o godzinie 11:04 po usłyszeniu sygnału alarmowego, czyli trzech dzwonków po pięć sekund każdy, nauczyciele wraz z uczniami zachowując […]

Spotkanie z biskupem Stanisławem Jamrozkiem

9 września 2019 r. mieliśmy zaszczyt gościć w progach naszej szkoły Biskupa Stanisława Jamrozka. Na tę okazję przygotowywaliśmy się już pod koniec wakacji. Chętni uczniowie – od najmłodszych z klasy II aż do najstarszych z klasy VIII – przygotowali niecodzienne przedstawienie pantomimiczne pt. „Życie Maryi – a moje życie?”. Komentarz słowny przygotowany przez ks. katechetę […]