Certyfikat Wiarygodnej Szkoły

      W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła zdobyła certyfikat Programu Wiarygodna Szkoła. Jest to program, którego celem jest promowanie szkół reprezentujących wysoki poziom edukacyjny i wychowawczy oraz zapewniających bezpieczeństwo swoim uczniom. Przystąpienie do programu i spełnienie wymagań, było równoznaczne z otrzymaniem Certyfikatu Wiarygodności.

     Aby otrzymać to wyróżnienie nasza szkoła musiała przejść kilkustopniową weryfikację obejmującą kryteria (edukacyjne, bazowe, bezpieczeństwa). Spełnienie ich oznacza, że szkoła realizuje w wysokim stopniu standardy w zakresie nauczania, wychowania i bezpieczeństwa. Udział w programie jest potwierdzeniem, że szkoła posiada właściwą infrastrukturę i jest bezpieczna. W ten sposób znaleźliśmy się w rankingu najlepszych szkół w Polsce.

     Otrzymany tytuł jest dla uczniów, nauczycieli i rodziców informacją, że szkoła zarządzana jest skutecznie, ale zobowiązuje jeszcze bardziej całą społeczność szkolną do dalszej, efektywnej pracy w celu osiągania pozytywnych rezultatów dydaktyczno-wychowawczych.