79 rocznica wywozu mieszkańców Wietlina i Dresiny na Syberię

To już 79 rocznica wywozu mieszkańców Wietlina i Dresiny na Syberię, do Kazachstanu i na Besarabię. Dla upamiętnienia tamtych tragicznych wydarzeń 10 lutego 2019 r. w kościele parafialnym w Wietlinie została odprawiona msza św. pod przewodnictwem ks. wikariusza Daniela Odora z udziałem Sybiraków i ich rodzin, Wójta Gminy Laszki – Stanisława Gonciarza i Sekretarza Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Jarosławiu – Pani Ireny Halwy oraz licznie zgromadzonych parafian. Wnukowie Sybiraków – uczniowie naszej szkoły – przygotowali na tę uroczystość śpiew responsoryjny oraz procesję z darami. Po mszy św. miała miejsce procesja na teren szkoły pod pamiątkową tablicę „Golgota Wschodu”, gdzie odmówiono modlitwy za zmarłych i żyjących Sybiraków oraz złożono kwiaty i zapalono znicze.

Uroczystość była pięknym wyrazem pamięci o tamtych wydarzeniach z czasów II wojny światowej.