Próbna ewakuacja

2. października w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja.
Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.
Dokładnie o godzinie 11:04 po usłyszeniu sygnału alarmowego, czyli trzech dzwonków po pięć sekund każdy, nauczyciele wraz z uczniami zachowując wytyczne zawarte w szkolnej procedurze ewakuacji przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym był plac przed Wiejskim Ośrodkiem Kultury.
Na boisku nauczyciele złożyli meldunek prowadzącej ewakuację dyrektor szkoły, gdzie okazało się, że wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę. Po zebraniu raportów od wszystkich nauczycieli i pracowników, dyrektor szkoły odwołała alarm a uczniowie wrócili do szkoły.