Narodowe Święto Niepodległości

W poniedziałek 11 listopada przypada 101. rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę. W całym kraju odbywają się z tej okazji różnorodne apele, akademie, biegi,  rekonstrukcje historyczne czy pikniki wojskowe. W naszej szkole obchody Narodowego Święta Niepodległości odbyły się w piątek 8 listopada. Dokładnie o godzinie 1111 cała społeczność szkolna zebrała się na sali gimnastycznej i odśpiewała pełny tekst Mazurka Dąbrowskiego w ramach akcji Szkoła do Hymnu. Uczniowie naszej szkoły przygotowali montaż słowno-muzyczny, który ukazywał przyczyny upadku Rzeczypospolitej w XVIII wieku, starania Polaków o wolną ojczyznę oraz wydarzenia, które doprowadziły do odzyskania Niepodległości w listopadzie 1918 r. Podsumowaniem występu uczniów były słowa Antoniego Franaszka (…) Każde minione pokolenie Polaków wierzyło niezłomnie, że upragniona wolność kiedyś nadejdzie. Ta wiara przekazywana była z ojca na syna. Ona nakazywała im pracować i żyć dla Ojczyzny, a jeśli zajdzie potrzeba, oddać dla niej życie (…).

Po akademii dyrektor szkoły wręczyła wszystkim uczestnikom akcji Pocztówka na Niepodległość przygotowane nagrody.

Więcej o twórcach niepodległej Polski oraz okolicznościach jej powrotu na mapę świata możemy dowiedzieć się z wystawy historycznej, która znajduje się w holu głównym szkoły, do obejrzenia której serdecznie zapraszamy.                                                                                                                     Renata Bereza

(galeria I)

(galeria II)