80. rocznica wywozu mieszkańców Wietlina i Dresiny na Syberię

(galeria)

Niedaleko Wietlina na terenie dawnej kolonii Dresina. W miejscu, gdzie przed wojną tętniło życie, obecnie stoi tylko krzyż. W okresie międzywojennym mieszkało tam 24 rodziny polskich osadników pochodzących z okolic Rzeszowa.  10 lutego 1940 r. 12 rodzin wywieziono na Syberię do obwodu omskiego, miejscowości Biały Jar. Pozostali osadnicy uciekli do Wietlina. Kolonia Dresina została całkowicie zniszczona. W 72. rocznicę deportacji w miejscu nie istniejącej już wioski odsłonięto drewniany krzyż oraz głaz z tablicą pamiątkową dla uczczenia pamięci deportowanych mieszkańców wioski, z której tylko część wróciła z tułaczki i osiedliła się we wsi Wietlin.  W 67 rocznicę pierwszej deportacji na budynku Szkoły Podstawowej w Wietlinie odsłonięto tablicę „Golgota Wschodu Mieszkańców Tej Ziemi”. Upamiętnia ona tragiczne losy mieszkańców Wietlina i kolonii Dresina, którzy zostali deportowani przez sowieckiego okupanta na Syberię, do Besarabii i Kazachstanu. Na tablicy widnieją nazwiska i imiona deportowanych rodzin. Łącznie w latach 1940-1941 z tych miejscowości deportowano blisko 150 osób. Na tułaczy los nie mieli nawet czasu się spakować. Zabrali tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Była to dla nich najcięższa próba życiowa. Wielu z nich na zawsze pozostało w śniegach Syberii, stepach Kazachstanu. Ci co przeżyli „Golgotę Wschodu” stali się świadkami historii.

80 rocznicę pierwszych deportacji uczciliśmy uroczystą Mszą Św. Przedstawiciele Sybiraków oraz Władz Samorządowych, Przedstawiciele  Stowarzyszeń Parafii Wietlin złożyli kwiaty i znicze pod krzyżem oraz tablicą  „Golgota Wschodu Mieszkańców Tej Ziemi”. Uczniowie przygotowali wzruszającą część artystyczną a Sybiracy podzielili się z nami swoimi trudnymi i bardzo często dramatycznymi  wspomnieniami.

Uroczystość z okazji 80 rocznicy pierwszych deportacji na Sybir, do Kazachstanu i Besarabii to żywa lekcja historii dla młodego pokolenia.