Zwrot podręczników, książek do biblioteki, kluczyków do szafek szkolnych

Przypominam wszystkim uczniom o konieczności zwrotu przed zakończeniem roku szkolnego:

1) podręczników według harmonogramu ustalonego przez bibliotekarza,

2) książek do biblioteki,

3) kluczyków do szafek szkolnych

4) strojów sportowych