Zakończenie roku szkolnego

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Dotarliśmy do końca roku szkolnego. Pracowaliśmy wytrwale, zarówno Wy Rodzice, jak i my nauczyciele, ale przede wszystkim Wy, nasi Uczniowie.

W związku z nadal obowiązującym na terenie naszego kraju stanem epidemii nie odbędą się tradycyjne uroczystości, związane z zakończeniem roku szkolnego. Nauczyciele pożegnają się z Uczniami na spotkaniach online w wyznaczonym przez nich terminie oraz indywidualnie w niżej podanych godzinach.

W  piątek, 26 czerwca 2020 roku, uczniowie klas I – VIII otrzymają świadectwa szkolne zgodnie z poniższym harmonogramem (szczegóły zostaną podane przez wychowawców).

godzina klasa miejsce
800 – 900 VIII Plac przed wejściem do szkoły
900 – 1000 VII Plac przed wejściem do szkoły
1000 – 1100 VI Plac przed wejściem do szkoły
1100 – 1200 I i II Plac przed wejściem do szkoły
1200 – 1300 IV Plac przed wejściem do szkoły
1300 – 1400 V Plac przed wejściem do szkoły
1400 – 1500 III Plac przed wejściem do szkoły
Dzieci z  oddziałów przedszkolnych dyplomiki otrzymają w miesiącu wrześniu
    • Przypominamy, że wszystko musi się odbywać zgodnie z procedurami i wytycznymi GIS oraz MEN, które nadal obowiązują na terenie Polski we wszystkich placówkach oświatowych (maseczki, utrzymywanie odstępu między osobami).
    • Z uwagi na obostrzenia rodzice nie mogą towarzyszyć swoim dzieciom podczas odbioru świadectw (z wyjątkiem rodzica/opiekuna ucznia, który będzie odbierał świadectwo w zastępstwie swojego dziecka).
    • Uczeń zobowiązany jest do posiadania maseczki i długopisu, którym podpisywać będzie poświadczenie odbioru świadectwa.
    • Zgodnie z zaleceniami nie przynosimy żadnych kwiatów, upominków oraz nie będą wręczane nagrody. 

Istnieje możliwość indywidualnego odbioru świadectwa w przypadku, jeśli rodzic obawia się kontaktu dziecka z innymi uczniami  lub nie może w wyznaczonym czasie przybyć do szkoły.

Świadectwa będzie można odbierać:

  • od poniedziałku 29 czerwca 2020 roku w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 – 13.00.

Msze św. z okazji zakończenia roku szkolnego odbędą się w czwartek i piątek o godz. 18.00.

Dyrektor Szkoły

Dorota Czubocha-Zając