Konkurs plastyczny z okazji XX Dnia Papieskiego

Regulamin Konkursu Plastycznego w ramach obchodów
XX Dnia Papieskiego
„ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II  W OCZACH DZIECKA”
  1. Organizatorzy

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wietlinie

Koordynatorzy: mgr Barbara Czarniecka- Dybisz, mgr Monika Mularz

  1. Cele konkursu:
  1. Pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu, działalności, twórczości

i  osobowości Świętego Jana Pawła II.

  1. Odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu i działalności

Świętego Jana Pawła II.

  1. Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.
  2. Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.

III. Zasady konkursu:

  1. Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkoły podstawowej im Marii Konopnickiej w Wietlinie.
  2. Konkurs będzie przebiegał w czterech kategoriach:

– kategoria I:   dzieci przedszkolne

– kategoria II:  uczniowie klas I – III szkoły podstawowej

– kategoria III:  uczniowie klas  IV – VI szkoły podstawowej

– kategoria IV: uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej

Uczestnicy wykonują pracę plastyczną zgodnie z hasłem XX Dnia Papieskiego

Totus Tuus” (Cały Twój).

Format pracy: dowolny.

Technika wykonania: dowolna, płaska (malarstwo, grafika, rysunek).

Prace należy dostarczyć do 14 października 2020 roku do pani Moniki Mularz

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 16.10.2020 roku.