KOMUNIKAT!

ZDALNE NAUCZANIE

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie !

od 9 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020 r. zajęcia stacjonarne w klasach I-VIII Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wietlinie będą prowadzone zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Punkt przedszkolny oraz  oddziały przedszkolne funkcjonują bez zmian.

Szczegółowe informacje związane z organizacją nauczania będą przekazywane za pośrednictwem dziennika elektronicznego i umieszczane na stronie internetowej szkoły.

Proszę o bieżące śledzenie informacji.

                                                                                   Dyrektor szkoły

                                                                           Dorota Czubocha-Zając