Rekrutacja

Szanowni Państwo,
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wietlinie pragnie poinformować o rozpoczętej rekrutacji dzieci do Oddziałów Przedszkolnych oraz klasy I Szkoły Podstawowej w Wietlinie na rok szkolny 2023/2024.
Rekrutacja obejmuje:

  • Punkt Przedszkolny „Kubusiowe Przedszkole” – dzieci w wieku 3-5 lat
  • Oddział Przedszkolny – dzieci w wieku 6 lat
  • Klasa I – 7 lat

Formularze zgłoszeniowe dostępne są na szkolnej stronie internetowej oraz w sekretariacie szkoły.
Dokumentację można składać w sekretariacie szkoły codziennie w godz. 8 00 do 13 30 .
Ostateczny termin to 31 marca 2023 r.

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego

Karta zgłoszenia do klasy I

Dorota Czubocha – Zając
Dyrektor szkoły