Dla rodzica

Materiały poświęcone bezpieczeństwu w Internecie

Jak zachęcać dziecko do nauki – krótki poradnik

Dzień dobry!
Chcielibyśmy poznać Państwa opinię dotyczącą korzyści i zagrożeń, jakie niesie ze sobą
korzystanie z komputera i Internetu przez uczniów naszej szkoły. Dlatego poprosimy o odpowiedź na kilka pytań zawartych w anonimowym kwestionariuszu ankiety. Odpowiedzi Państwa są dla nas
cenne i mogą być pomocne w planowaniu działań wychowawczych i dydaktycznych.


 

Damian Jakubik

Aby wypełnić ankietę wystarczy kliknąć na poniższy link.

https://www.surveymonkey.com/r/MWMG29S

 


Motywacja dzieci do nauki – ankieta dla rodziców

Drodzy Rodzice,
Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety przy pomocy, której chcielibyśmy zbadać poziom motywacji naszych uczniów do nauki. Zależy nam na tym, aby nasi uczniowie, a Państwa dzieci, osiągali jak najlepsze wyniki w szkole. Informacje pozyskane od Państwa, posłużą nam do lepszego poznania potrzeb naszych uczniów, a co za tym idzie do ulepszenia procesu edukacyjnego. W związku z tym prosimy o szczere i dokładne odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania. Ankieta jest anonimowa.

Aby wypełnić ankietę, prosimy kliknąć na poniższy link:

https://www.surveymonkey.com/r/6X7ZD9H

Damian Jakubik


Chronimy Dzieci

W roku 2016 Szkoła Podstawowa w Wietlinie przystąpiła do realizacji programu profilaktyki przemocy wobec dzieci – Chronimy Dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dzieci Niczyje.

Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci” placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

W związku z tym, w najbliższych latach szkoła będzie podejmować działania zmierzające do zdobycia certyfikatu potwierdzającego spełnianie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

aa

 

Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem.

Realizacja programu Chronimy Dzieci przez placówkę oznacza, m.in. że:

  • placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka
  • placówka chroni dane osobowe i wizerunek dziecka
  • placówka dba o bezpieczny dostęp dzieci do Internetu
  • placówka posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu
  • pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego
  • pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować
  • placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Źródło: https://chronimydzieci.pl/

Damian Jakubik