Sztandar szkoły

Sztandary już od dawna otoczone były należnym im szacunkiem i miłością, Dlatego oddawano im cześć i honory, uroczyście je poświęcano, składano na nie przysięgę. Ich znaczenie dobitnie obrazują dawne regulaminy i przepisy wojskowe.

Regulamin służby obozowej i garnizonowej dla całego wojska Obojga Narodów z 1786 r. postanawiał:

Na każdym popasie i noclegu, przy wprowadzeniu i wyprowadzeniu … sztandarów, czyli chorągwi, kawaleria dobywała pałasze, piechota broń prezentuje. Przy złożeniu zaś na wyznaczonym miejscu trębacz lub dobosz marsz bije.

Co więc decyduje o tym, że sztandar jest czymś wyjątkowym i szczególnym? Odpowiedzią niech będą słowa Wacława Tokarza wybitnego historyka wojskowości, który pisał, że:

Sztandary były w dawnej Polsce dla żołnierza symbolem Ojczyzny i jego względem niej obowiązków.

Jego słowa potwierdza marszałek Józef Piłsudski:

Sztandar to rzecz dziwna, zwykła szmata złotem tkana, a jednak w życiu żołnierza przedstawia ona wartość wiadomego symbolu życiowej udręki żołnierskiej, jego dążeń i celów. Przypomina ona dni jego chwały i sławy, jak również jego bólów i niepowodzeń.

Sztandar szkoły jest dla społeczności szkolnej symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania.


Opis sztandaru Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wietlinie:

sztandar - Maria
sztandar - orzel

Płatem sztandaru jest tkanina w kształcie kwadratu o długości 100 cm obszyta złotą taśmą i wykończona złotymi frędzlami. Po stronie głównej sztandar jest koloru zielonego. W centralnej części znajduje się portret patronki szkoły – Marii Konopnickiej malowany farbami olejnymi na płótnie. Portret od dołu otoczony jest liśćmi w kształcie półkola w kolorze złotym. Nad postacią patronki widnieje napis w półkolu – SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ, pod postacią widnieje złoty napis W WIETLINIE. Rewers sztandaru jest koloru biało-czerwonego. W środkowej jego części znajduje się godło państwowe w kolorze srebra z elementami złotymi, wokół godła napis wyszyty złotymi literami, w kształcie koła, nad godłem – NIE RZUCIM ZIEMI, pod godłem – SKĄD NASZ RÓD. Drzewce sztandaru wykonane jest z drewna toczonego, zakończonego metalową głowicą w formie orła w koronie.

Sztandar został ufundowany przez nauczycieli, rodziców, prezesa firmy WATKEM, Jolantę i Wiktora Kolouszków oraz Laszeckie Stowarzyszenie Społeczne.