Kadra pedagogiczna

KADRA PEDAGOGICZNA

mgr Dorota Czubocha- Zając dyrektor, wychowanie fizyczne
mgr Małgorzata Marek “Kubusiowe Przedszkole” 3 i 4-latki
mgr Monika Szkolnik oddział przedszkolny 5-latki
mgr Monika Baran oddział przedszkolny 6-latki
mgr Magdalena Mielnik edukacja wczesnoszkolna
mgr Iwona Salamon edukacja wczesnoszkolna
mgr Jolanta Kisielewicz edukacja wczesnoszkolna
mgr Marta Cieszyńska język polski, biblioteka
mgr Anna Wowianka język polski
mgr Renata Bereza historia, przyroda, geografia
mgr Barbara Czarniecka-Dybisz
matematyka
mgr Krzysztof Wnuk
technika, informatyka, nauczyciel wspomagający
mgr Bożena Okojew
biologia
mgr Barbara Kędzior chemia
mgr Szykuła Krzysztof fizyka
mgr Agnieszka Sęga
język niemiecki
mgr Dariusz Wowianka muzyka
mgr Jolanta Kosińska plastyka
ks. Henryk Iwanicki
religia
ks. Rafał Grzebyk religia
mgr Damian Jakubik język angielski
mgr Krystyna Kuźniar wiedza o społeczeństwie
mgr Rafał Jabłoński edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne
mgr Magdalena Boruta  pedagog, nauczyciel wspomagający
mgr Jolanta Bałutowska nauczyciel wspomagający

POZOSTALI PRACOWNICY SZKOŁY

Małgorzata Kądziołka pomoc nauczyciela przedszkola
Teresa Nazar pracownik obsługi
Agnieszka Tomków kucharka
Barbara Russu pracownik obsługi
Agata Serafin pracownik obsługi
Adam Fedak konserwator