Kadra pedagogiczna

KADRA PEDAGOGICZNA

mgr Dorota Czubocha- Zając dyrektor, wychowanie fizyczne
mgr Iwona Salamon “Kubusiowe Przedszkole” 3 i 4-latki
mgr Monika Mularz oddział przedszkolny 5-latki
mgr Monika Szkolnik oddział przedszkolny 6-latki
mgr Magdalena Mielnik edukacja wczesnoszkolna
mgr Danuta Rokitowska edukacja wczesnoszkolna
mgr Jolanta Kisielewicz edukacja wczesnoszkolna
mgr Anna Korzeniowska język polski, plastyka, biblioteka
mgr Anna Wowianka język polski
mgr Renata Bereza historia, przyroda, geografia
mgr Barbara Czarniecka-Dybisz
matematyka, zajęcia komputerowe
mgr Krzysztof Wnuk
technika, informatyka,
mgr Bożena Okojew
biologia
mgr Barbara Kędzior chemia
mgr Agnieszka Sęga
język niemiecki
mgr Dariusz Wowianka muzyka
ks. Henryk Iwanicki
religia
mgr Damian Jakubik język angielski
mgr Dorota Wujek wychowanie fizyczne
mgr Krzysztof Wnuk  pedagog

POZOSTALI PRACOWNICY SZKOŁY

Małgorzata Kądziołka pomoc nauczyciela przedszkola
Teresa Nazar pracownik obsługi
Agnieszka Tomków kucharka
Barbara Russu pracownik obsługi
Beata Kocur
pracownik obsługi
Adam Fedak konserwator