Bezpieczne ferie 2020

Bezpieczne Ferie 2020 Prezentacja do wykorzystania na lekcjach wychowawczych przed feriami.