O szkole

Sala gimn

Nasza szkoła usytuowana jest w centrum Wietlina. Uczęszczają do niej uczniowie z naszej miejscowości, a także z Wietlina I, ze Zgody, z Wysocka. Przy szkole funkcjonują dwa oddziały przedszkolne dla dzieci 5-letnich, a także punkt przedszkolny “Kubusiowe Przedszkole” dla dzieci 3 i 4-letnich. W tym roku szkolnym nauka w przedszkolu trwa 5 godzin.

W szkole znajduje się 6 sal lekcyjnych, 3 sale do zajęć przedszkolnych, nowa pracownia komputerowa, biblioteka, nowa hala sportowa, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, stołówka, kuchnia i szatnie.

Uczniowie mają bardzo dobre warunki do nauki. Klasy są przestrzenne, zadbane i pięknie urządzone.
W pracowni komputerowej znajduje się 10 komputerów połączonych siecią ze stałym dostępem do Internetu, drukarka laserowa czarno-biała, skaner i wideoprojektor.

Uczniowie od klasy czwartej uczą się dwóch języków obcych: języka niemieckiego i języka angielskiego. Klasy I – III mają dodatkowe zajęcia komputerowe i lekcje języka angielskiego.

Ponadto uczniowie mają możliwość poszerzania swojej wiedzy i rozwijania zainteresowań na różnych zajęciach pozalekcyjnych.

  • kółko sportowe (kl. III-VI) – mgr Dorota Czubocha-Zając,
  • kółko przyrodniczo (kl. IV-VI) – mgr Renata Bereza
  • kółko misyjne (kl. I-VI) – mgr Jadwiga Dusza (siostra Helena)
  • kółko z języka angielskiego (kl. IV-VI) – mgr Damian Jakubik
  • kółko matematyczno-informatyczne (kl. IV-VI)- mgr Barbara Czarniecka-Dybisz
  • kółko matematyczno-ekologiczne (kl. I-III) – mgr Jolanta Kisielewicz
  • zajęcia artystyczne (kl. I-III) – mgr Danuta Rokitowska
  • drużyna harcerzy (kl. IV-VI) – mgr Renata Bereza
  • zajęcia taneczne (kl. I-III) – mgr Magdalena Mielnik

Dla uczniów mających trudności w nauce organizowane są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (w kl. I-III), zajęcia wyrównawcze z matematyki dla kl. IV-VI i zajęcia wyrównawcze z jęz. polskiego dla kl. IV-VI.

Ponadto uczniowie z wadą wymowy mogą korzystać z pomocy logopedycznej. Zespół Redakcyjny pod patronatem pani mgr Barbary Czarnieckiej-Dybisz i pani mgr Anny Korzeniowskiej wydaje gazetkę szkolną pt. “Echo Szkoły”, promującą działalność i osiągnięcia naszych uczniów.

Oferta edukacyjna dla uczniów jest stale aktualizowana i dostosowywana do ich potrzeb i zainteresowań.

Dodaj komentarz