O szkole

Sala gimn

Nasza szkoła usytuowana jest w centrum Wietlina. Uczęszczają do niej uczniowie z naszej miejscowości, a także z Wietlina I, ze Zgody oraz z Wysocka. Przy szkole funkcjonują dwa oddziały przedszkolne dla dzieci 5-letnich, a także punkt przedszkolny “Kubusiowe Przedszkole” dla dzieci 3 i 4-letnich.

W szkole znajduje się 8 sal lekcyjnych, 3 sale do zajęć przedszkolnych, mobilna pracownia komputerowa, biblioteka, hala sportowa, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, stołówka, kuchnia i szatnie.

Uczniowie mają bardzo dobre warunki do nauki. Klasy są przestrzenne, zadbane i pięknie urządzone. Każda klasa wyposażona jest w sprzęt interaktywny oraz wiele pomocy naukowych do wszystkich przedmiotów.

Uczniowie mają możliwość poszerzania swojej wiedzy i rozwijania zainteresowań na wielu zajęciach pozalekcyjnych.

Dla uczniów mających trudności w nauce organizowane są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze , zajęcia wyrównawcze z matematyki  i zajęcia wyrównawcze z języka polskiego. Ponadto uczniowie z wadą wymowy mogą korzystać z pomocy logopedycznej.

Oferta edukacyjna dla uczniów jest stale aktualizowana i dostosowywana do ich aktualnych potrzeb i zainteresowań.

Dodaj komentarz