Konsultacje nauczycieli z rodzicami i uczniami

KONSULTACJE NAUCZYCIELI DLA RODZICÓW I UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIETLINIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

L.p.

Rada Pedagogiczna

Dzień, godzina

1

Dorota Czubocha-Zając

Środa 1320 – 1420

2

Agnieszka Sęga

Piątek 1415 – 1515

3

Marta Cieszyńska

Poniedziałek 1320 – 1420

4

 Bożena Okojew

Środa 730 – 800

5

Jolanta Bałutowska

Poniedziałek 1335– 1415

Czwartek 1050 –  1110

6

Barbara Czarniecka-Dybisz

Środa 1400 – 1500

7

Magdalena Mielnik

Środa 1140 – 1240

8

Iwona Salamon

Piątek 1230 – 1330

9

Jolanta Kisielewicz

Środa 1230 – 1430

10

Anna Wowianka

Wtorek 1325 – 1445

11

Magdalena Boruta

Piątek 1320 – 1420

12

Renata Bereza

Piątek 1410 – 1510

 13

 Monika Szkolnik

Wtorek 1330 –  1430

14

Damian Jakubik

Poniedziałek 1410 –  1510

 15

 Małgorzata Marek

Środa 1300 – 1400

16

Barbara Kędzior

Środa 1400 – 1500

co drugi tydzień

17

Dariusz Wowianka

 

 18

 Monika Baran

Środa 1300 – 1400

19

Krzysztof Wnuk

Poniedziałek 745 – 800

Środa 1325 –  1355

Czwartek 745 – 800

20

Krzysztof Szykuła

Poniedziałek 730 – 800

21

Krystyna Kuźniar

Czwartek 1400 – 1430

22 Rafał Jabłoński Czwartek 1410 – 1510
23 Jolanta Kosińska

Czwartek 1415 – 1500

co drugi tydzień

24 ks. Henryk Iwanicki Wtorek 1230 – 1330
25 ks. Rafał Grzebyk Wtorek 1300 – 1330