Godziny pracy biblioteki w roku szkolnym 2022/2023

PONIEDZIAŁEK 8.50 – 10.50
WTOREK 8.00 – 9.45
10.35 – 11.35  
ŚRODA 8.00 – 9.45   
10.35 – 11.35  
CZWARTEK 8.00 – 8.50   
9.50 – 11.40 
PIĄTEK 8.00 – 9.50