Program-Trzymaj Formę

logo_0W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła po raz drugi włączyła się w realizację XI. edycji Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznego Trzymaj formę. Tegorocznej edycji przyświeca hasło Trzymaj formę aktywnie i zdrowo.

 Jest to program mający na celu propagowanie zasad zbilansowanej diety w połączeniu z aktywnością fizyczną. Dzięki uczestnictwu w jego realizacji uczniowie rozwijają swoje zainteresowania ale również kształtują nawyki prozdrowotne.

W tym roku hasłem projektu realizowanego w szkole jest Warzywa i owoce jemy – zdrowo rośniemy. Uczniowie wspólnie z koordynatorem opracowali harmonogram działań. Program realizowany będzie do czerwca 2017 r. W każdym miesiącu wyznaczone zostały zadania do realizacji. Mamy nadzieję, że również rodzice aktywnie włączą się w ich realizację oraz będą służyć pomocą lub radą.

Renata Bereza

Zasady-zdrowego-żywienia

Piramida zdrowego żywienia

Talerz zdrowia

(prezentowane materiały pochodzą ze strony Instytutu Żywności i Żywienia: http://www.izz.waw.pl)

Zdrowy Owocowy Piątek: Biegnę gryząc pomarańcze, Ziemia pod nogami tańczy”.

W grudniu nasza szkoła rozpoczęła realizację programu „Trzymaj formę”. Członkowie kółka przyrodniczego wspólnie z opiekunem opracowali harmonogram działań, który sukcesywnie będzie wdrażany. Jednym z pierwszych zadań było wykonanie tematycznej gazetki, która znajduje się na korytarzu szkolnym.  Kolejnym działaniem jest organizacja tzw. Zdrowego Owocowego Piątku, który w szkole będzie odbywał się w każdy drugi piątek miesiąca.

Z tej racji Samorząd Uczniowski zorganizował 9 grudnia br. „Owocowy Piątek”, którego motywem przewodnim była pomarańcza.

Tego dnia każdy uczeń miał za zadanie przynieść do szkoły pomarańczę. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w tej akcji. Na 115 obecnych w tym dniu w szkole uczniów, 94 przyniosło wspomniany owoc. Oprócz tego uczniowie wszystkich klas mieli za zadanie wykonać jakąś pracę z wykorzystaniem pomarańczy. Uczniowie klasy szóstej ułożyli tematyczną krzyżówkę i napisali wierszyki. Uczniowie klasy piątej opracowali przepisy kulinarne, których składnikiem była właśnie pomarańcza. Nasi młodsi koledzy z klas I-III wykonywali z pomarańczy lampiony, potworki czy bombki choinkowe.

Po obiedzie wszyscy mogli dostarczyć sobie nieco witamin, jedząc przyniesiony owoc.

                                                                                                                                   oprac. ucz. Julia Wielgos
[smartslider3 slider=2]