Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe organizowane przez nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wietlinie w roku szkolnym 2019/2020