Samorząd Uczniowski

Rada Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wietlinie


Przewodniczący: …

Zastępca: …

Skarbnik: …

Sekretarze: …

Opiekun SU: …

Wydarzenia

 

 

 

 

 

 

 

 


Sekcja gospodarcza Sekcja porządkowa
Sekcja redakcyjna