Samorząd Uczniowski

Rada Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wietlinie


Przewodniczący: Julia Salamon

Zastępca: Weronika Jasny

Skarbnik: Victoria Derewońko

Opiekun SU: mgr Monika Mularz

Wydarzenia


Sekcja redakcyjna
Sekcja wolontariatu
 1. Anna Smok
 2. Roksana kałek
 3. Justyna Kocur
 4. Milena Szkolnik
 5. Patrycja Kominko
 1. Katarzyna Kraus
 2. Karolina Kiełbowicz
 3. Malwina Serafin
 4. Martyna Popowicz
 5. Victoria Derewońko
Sekcja gospodarczo/porządkowa
 1. Gloria Bober
 2. Klaudia Bis
 3. Kacper Tomków
 4. Mateusz Dublanica
 5. Wiktoria Warchoł
 6. Maciej Kamiński
 7. Jakub Zubrzycki
 8. Jagoda Dziaduś