Zajęcia logopedyczne

Logopeda – Monika Szkolnik
Logopeda pracuje z dziećmi w następujące dni:

 • wtorek 11.45 – 12.15
 • środa 13.30-15.00
 • czwartek 13.00-14.00
 • piątek 11.00 – 11.30

Wszystkich rodziców zainteresowanych rozwojem mowy swoich dzieci logopeda zaprasza na dyżur w każdy pierwszy piątek miesiąca w godzinach 11:00-11:30. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość spotkania się w innym dogodnym dla Państwa terminie. W tym celu proszę o kontakt osobisty lub za pośrednictwem wychowawców.

Dzieci zakwalifikowane na terapię (informacja u logopedy lub u wychowawców) po pisemnym wyrażeniu zgody rodziców biorą udział w indywidualnych zajęciach logopedycznych (w grupach maksymalnie cztero-osobowych). Dzieci uczęszczające na zajęcia przynoszą ze sobą zeszyty ćwiczeń, w których prowadzę korespondencję z rodzicami oraz wklejam materiały służące do utrwalania prawidłowej wymowy w domu.

Proszę, by dzieci przynosiły zeszyty w dniu indywidualnych zajęć logopedycznych (informacja o dniu zajęć wyznaczonym dla danego dziecka dostępna jest u wychowawcy) w pozostałe dni zeszyt powinien być w domu, aby rodzice mogli wykonywać z dzieckiem zalecone ćwiczenia.

Czas trwania indywidualnych zajęć logopedycznych wynosi 15 min. i jest on uzależniony od możliwości i potrzeb dziecka. Na zajęciach prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:

 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy),
 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
 • kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,
 • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
 • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
 • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.

Dodatkowo we wszystkich grupach przedszkolnych prowadzone są zajęcia ortofoniczne. Mają one charakter profilaktyczny. Obejmują: ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, słuchowe, ćwiczenia usprawniające narządy mowy, ćwiczenia motoryki małej i dużej.

(Zobacz galerię)


Jak skutecznie wspomagać rozwój mowy dziecka? (czytaj dalej)