Zajęcia logopedyczne

Logopeda – Monika Szkolnik
Logopeda pracuje z dziećmi w następujące dni:

Wszystkich rodziców zainteresowanych rozwojem mowy swoich dzieci logopeda zaprasza na dyżur w … w godzinach …. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość spotkania się w innym dogodnym dla Państwa terminie. W tym celu proszę o kontakt osobisty lub za pośrednictwem wychowawców.

Dzieci zakwalifikowane na terapię (informacja u logopedy lub u wychowawców) po pisemnym wyrażeniu zgody rodziców biorą udział w indywidualnych zajęciach logopedycznych (w grupach maksymalnie cztero-osobowych). Dzieci uczęszczające na zajęcia przynoszą ze sobą zeszyty ćwiczeń, w których prowadzę korespondencję z rodzicami oraz wklejam materiały służące do utrwalania prawidłowej wymowy w domu.

Proszę, by dzieci przynosiły zeszyty w dniu indywidualnych zajęć logopedycznych (informacja o dniu zajęć wyznaczonym dla danego dziecka dostępna jest u wychowawcy) w pozostałe dni zeszyt powinien być w domu, aby rodzice mogli wykonywać z dzieckiem zalecone ćwiczenia.

Czas trwania indywidualnych zajęć logopedycznych wynosi 15 min. i jest on uzależniony od możliwości i potrzeb dziecka. Na zajęciach prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:

  • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy),
  • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
  • kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),
  • rozwijanie słuchu fonematycznego,
  • wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,
  • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
  • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
  • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.

Dodatkowo we wszystkich grupach przedszkolnych prowadzone są zajęcia ortofoniczne. Mają one charakter profilaktyczny. Obejmują: ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, słuchowe, ćwiczenia usprawniające narządy mowy, ćwiczenia motoryki małej i dużej.

(Zobacz galerię)


Jak skutecznie wspomagać rozwój mowy dziecka? (czytaj dalej)