Bieg po zdrowie

Od marca uczniowie klasy czwartej będą uczestniczyć w I edycji programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt. Bieg po zdrowie.

Celem programu jest zapobieganie paleniu papierosów wśród dzieci i młodzieży oraz pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego. Istotnym celem realizowanej edukacji prozdrowotnej jest zwięk­szanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kon­tekście szkodliwości palenia papierosów.

Program realizowany będzie od marca do maja na lekcjach przyrody oraz godzinie wychowawczej.  Zajęcia będą odbywać się raz na dwa tygodnie. Prowadzone będą metodami aktywizującymi. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności uczestników. Uczniowie będą zachęcani do aktywnego udziału poprzez dyskusje, wymianę doświadczeń, spostrzeżeń, refleksji czy pomysłów. Taka forma zajęć sprzyja nabyciu umiejętności, które warto stosować w życiu codziennym.

Program skierowany jest również do rodziców. Współpraca rodzica z dzieckiem, ich wzajemne relacje oraz dawanie dobrego przykładu ma ogromny wpływ na kształtowanie postaw prozdrowotnych.