Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Międzynarodowego Dzień Wolontariusza, który był uroczyście świętowany w naszej szkole dnia 10 stycznia 2019 r., stał się wspaniałą okazją do twórczego i pomysłowego propagowania wolontariatu. Grupa pięciolatków i Szkolna Sekcja Wolontariatu z zaangażowaniem przygotowała, z tej okazji uroczysty apel promujący wszelkie inicjatywy i działania skierowane na wspieranie potrzebujących oraz udzielanie im pomocy.

Najpierw, zaprezentowany został specjalnie napisany w tym celu wstęp:

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, ustanowiony został z inicjatywy Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), a od 1986 roku przypada corocznie na dzień 5 grudnia.

Celem podkreślenia wartości wolontariatu, trudu i poświęcenia

podejmowanego przez wolontariuszy na całym świecie,

w obszarze wspierania inicjatyw charytatywnych:

pokojowych, humanitarnych i medycznych; jest obchodzone.

Jako święto tych, którzy z potrzeby serca bezinteresowną pracę społeczną

na rzecz innych lub całego społeczeństwa podejmują,

ofiarują swoje wsparcie i pomoc, czyli dobrowolnym pomaganiem się zajmują.

Stanowi doskonały czas, aby wolontariat rozpowszechniać

i wszystkich chętnych do współdziałania w niesieniu pomocy potrzebującym zachęcać.

 

Odpowiada na pytanie: W czym możemy pomóc w służeniu dla dobra innych?

Pomoc zawsze jest potrzebna, konieczna i wymagana,

a najbardziej liczą się nasze chęci i starania.

Otwórzmy więc, oczy serca dla potrzebujących!

Podajmy rękę, powiedzmy miłe słowo, wykonajmy słuszny gest – kierując się dobrą wolą!

Wspierajmy w trudnej sytuacji, swój czas poświęcajmy i tak też trwajmy!

Do poprawy warunków, ratowania zdrowia i życia się przyczyniajmy!

Pomyślmy o innych, to tak niewiele kosztuje, a bardzo proste i pożyteczne jest!

Pomagajmy! Zawsze możemy pomóc, bo warto – dobry przykład dając!

Zostać wolontariuszem i wspierać wolontariat – pomoc całemu światu rozdając!

Niech pomaganie, nie tylko przywilejem, ale naszym obowiązkiem

i słusznym nawykiem w codziennym postępowaniu się stanie!

Autor: Victoria Derewońko, Klasa: V 

Następnie, dzieci z oddziału pięciolatków w kreatywnym i barwnym przedstawieniu, ukazały przesłanie dotyczące sedna wolontariatu oraz sensu pomagania innym.

Dzięki temu, cała społeczność szkolna została zachęcona do udzielania pomocy słabszym i potrzebującym oraz podejmowania aktywnej współpracy w ramach wolontariatu.

Opracowała: Victoria Derewońko

(galeria)