Rok szkolny 2018/2019

Stypendia w I semestrze roku szkolnego 2018/2019

Stypendium za wyniki w nauce otrzymali:

I stopnia

Stypendium za osiągnięcia sportowe, drużynowe otrzymali:

II stopnia