Poradnik – jak uczyć się słówek z angielskiego

Kompleksowy poradnik

Jeśli się tu znalazłeś, to zapew­ne szu­kasz szyb­kie­go spo­so­bu na naukę języ­ka angielskiego. Wiesz, że świet­nie tra­fi­łeś? Dłu­go mógł­byś jesz­cze błą­dzić po zaka­mar­kach inter­ne­tu, poszu­ku­jąc odpo­wie­dzi na pyta­nie: jak uczyć się słó­wek. Zaraz poznasz naj­więk­szą tajem­ni­cę szyb­kie­go uczenia się słó­wek, któ­rej nie powie­dział Ci nikt dotąd!

Uczenie się słownictwa w języku angielskim dla wielu z nas może kojarzyć się z wkuwaniem listy słówek z góry na dół. Nudne zajęcie, prawda? Zgadza się, a do tego jeszcze mało efektywne. Z doświadczenia wiesz, że niektóre słowa są łatwiejsze do zapamiętania niż inne, ponieważ w języku polskim mają zbliżony lub taki sam odpowiednik np. radio, lamp, ceramics, optimism itp. Drugą grupę słówek stanowią wyrazy, które często słyszymy w telewizji, na kursach językowych lub naturalnie przyswajamy czytając artykuły po angielsku np. house, see, feel, difficult i można by tak długo wymieniać. Ostatnia grupa słówek, to dla większości uczących się języka angielskiego miszmasz liter totalnie oderwany od rzeczywistości. Niezależnie od tego, czy chcesz szybciej zapamiętać angielskie słówka lub po prostu utrwalić podstawowe zwroty, koniecznie zapoznaj się ze wskazówkami, które przygotowałem w niniejszym poradniku.

Na laptopie, tablecie czy telefonie

Czytaj...

"Polacy" na lewo.

Czytaj...

Kartki samoprzylepne

Czytaj...

Mapy myśli

Czytaj...

Lista w formie tabelki

Czytaj...