Zadanie publiczne „NA TROPIE WIEDZY”

Zadanie publiczne „Na tropie wiedzy” współfinansowane jest ze środków Województwa
Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Realizowane jest
przez Parafię Rzymskokatolicką w Rozborzu (Lider zadania) oraz Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkoły w Świętoniowej. Jest to zadanie publiczne, którego głównym celem jest wsparcie
edukacyjne, rzeczowe dzieci i młodzieży prezentującej wysoki poziom intelektualny
i osiągającej bardzo wysokie wyniki w nauce. Powyższe zadanie skierowane jest do 60 dzieci
na terenie Gmin: Przeworsk, Laszki i Wielkie Oczy położonych w powiatach: przeworskim,
jarosławskim i lubaczowskim.
Dzieci wezmą udział w 4 warsztatach edukacyjnych (po 2 godziny) dla 4 grup
zorganizowanych w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno – Ekonomicznej w Jarosławiu.
Uczestnicy zadania zostaną wyposażeni w umiejętności interpersonalne pomocne
w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji rówieśniczych, poszerzą zakres wiedzy
w obszarze przedmiotów ścisłych, pobudzą wewnętrzną motywację do wysiłku intelektualnego
i wytężonej pracy.
Powyższe działania wskażą dzieciom nowe inspiracje, perspektywy na przyszłość,
rozbudzą ich pasje, pozwolą odkryć własny potencjał i nauczą ich podejmowania nowych,
nietuzinkowych decyzji.


Rozkład wyjazdów dzieci z Gminy Laszki na zajęcia do Wyższej Szkoły Techniczno Ekonomicznej w Jarosławiu

Lp. Termin

 

Godzina rozpoczęcia zajęć

w Jarosławiu

1.        10.10.2018 15.45 -17.45
2.        17.10.2018 15.45 -17.45
3.        07.11.2018 15.45 -17.45
4.        14.11.2018 15.45 -17.45

 

Proszę o wyznaczenie miejsca zbiórki dzieci, celem przekazania informacji kierowcy autokaru przewożącego uczniów.

1.Bardzo proszę o przekazanie powyższego harmonogramu ze wskazanym miejscem zbiórki opiekunom  uczestników zadania.

2.Proszę o wyznaczenie 2 opiekunów do 15 osobowej grupy uczniów. Opiekunem może być rodzic dziecka bądź nauczyciel. Opiekun  otrzyma  umowę – porozumienie wolontariatu.                             Ze względu na konieczność przygotowania porozumienia proszę o przesłanie danych osobowych osób, które będą opiekunami podczas wyjazdu (z uwzględnieniem przepisów RODO).

Wszelkie pytania proszę kierować do koordynatora zadania Dorota Szczepańska – Motta tel. (16) 648-98-89   wew. 206  – pracownik GOPS Przeworsk

E-mail: gops@przeworsk.net.pl

 

                                                                                         Z poważaniem Dorota Szczepańska – Motta