Pamiętamy o zmarłych

W przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych harcerze z naszej drużyny uporządkowali na miejscowym cmentarzu opuszczone groby. Odwiedzili również groby Sybiraków, na których pozostawili biało-czerwone flagi z napisem Pamiętamy. Podobnie uczynili harcerze z Wysocka oraz Bobrówki na cmentarzach w swoich miejscach zamieszkania.

                                                                                                                               dh Malwina Serafin