Wyjazd do Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach

11 listopada w całym kraju obchodzona była uroczyście 100-a rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Harcerze  i uczniowie ze szkoły Podstawowej w Wietlinie odwiedzili z tej okazji pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach, którym zaprezentowali montaż słowno-muzyczny oraz tańce patriotyczne. Młodzież bardzo serdecznie została przywitana przez mieszkańców i pracowników DPS. Członkowie Sekcji Wolontariatu, którzy są również harcerzami wręczyli wszystkim obecnym biało-czerwone flagi. W podziękowaniu za odwiedziny otrzymaliśmy słodkie upominki. Podczas pożegnania obiecaliśmy ponowną wizytę.

dh Alicja Bednarz

(galeria)