Pamiętajmy i czytajmy

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego – poczytajmy i zapamiętajmy!

Książka jest żywym stworzeniem, każda ma duszę, każda ma serce

                                                           Kornel Makuszyński

Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy. Puste życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem.

Kornel Makuszyński

Książka naucza serce dobroci i miłości; naucza świętości cierpienia i pogody bólu.

Kornel Makuszyński 

 Ten jest najszczęśliwszy z ludzi, któremu nic zapału do ksiąg nie ostudzi

Jan Kasprowicz

Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca, uszlachetnia w chwilach pomyślności, daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach.

 Cicero

Każda książka, jak głos podany przez radio, dociera tylko do tych, którzy mają tę samą długość fali.

Jan Parandowski

 Arcydzieła minionych epok mają to do siebie, iż trzeba się nauczyć je czytać.

Tadeusz Boy-Żeleński

Jakiż wpływ ma książka? Wprowadza w człowieku zmiany. Po przeczytaniu książki zaczynam inaczej kochać, inaczej myśleć.

 Adolf Dygasiński

Czytanie to jest odnajdywanie w własnych bogactw i własnych możliwości przy pomocy cudzych słów.

Jarosław Iwaszkiewicz

Kulturę narodu mierzy się nie tyle wartością jego literatury, co rozpowszechnieniem książek, statystyką ruchu wydawniczego i czytelnictwa.

Helena Radlińska

(Twórczyni pedagogiki społecznej, zajmująca się historią oświaty, czytelnictwa  i bibliotekarstwa)

A to miej na pilnej pieczy, abyś czytał, kiedy tylko możesz.

Mikołaj Rej

Istnieje książka – chleb, książka – wino i książka – skrzydła.

Eliza Orzeszkowa

Kto czyta – żyje wielokrotnie. Kto zaś z książkami obcować nie chce – na jeden żywot jest skazany.

Józef Czechowicz

Samo już czytanie książek kształci ludzi. Im więcej się czyta, im lepsze książki, tym uczeńszymi czynią one swoich czytelników. Przeto już niemal od niemowlęctwa trzeba się przykładać do czytania książek odpowiednich dziecinnym pojęciom.

Stanisław Konarski

 

Książka to nieśmiertelna część kultury, która nigdy nie umrze, a nowoczesne nośniki tylko ją wspomagają.

Umberto Eco

Do nauczania i uczenia się konieczne są trzy środki pomocnicze: po pierwsze książki, po drugie książki, po trzecie książki.

Stanisław Konarski

Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów naszej cywilizacji.

Maria Dąbrowska

Gdy się ktoś zaczyta, zawsze się czegoś nauczy, albo zapomni o tym, co mu dolega, albo zaśnie – w każdym razie wygra.

Henryk Sienkiewicz

Książka, myśl, słowo, uczucie, czyn… Wszystko razem stanowi dopiero człowieka.

Józef Ignacy Kraszewski

Sztuka czytania jest niby nowym zmysłem, nieskończenie głębszym  i rozleglejszym od wzroku.

Bolesław Prus

Jeśli przychodzi mi coś z trudem opuszczać, to własną i publiczną bibliotekę. Bez książek na świecie popadłbym już dawno w zwątpienie.

 Artur Schopenhauer

 Książka daje tym więcej – im więcej od niej wziąć chcemy.

Helena Radlińska

Biblioteka jest dziennikiem ludzkiej rasy, pokojem narad mędrców.

Christopher Dawson

(angielski historyk, autor prac z historii i kultury)

 Kiedy pierwszy raz czytam dobra książkę, doświadczam uczucia, jakbym zyskał nowego przyjaciela.

Johann Wolfgang Goethe

Książki nic nie rozwiązują od razu…

Jednak słowo jest światłem i hasłem…

Eliza Orzeszkowa

 Książki są jak ludzie, których wartości niepodobna rozeznać po stroju…

Jerzy Parandowski

Książka nierozdzielny towarzysz, przyjaciel bez interesu, domownik bez uprzykrzenia.

Ignacy Krasicki

Kto miłuje księgi, nie miewa tęskności.

Biernat z Lublina

To nasze namiętności szkicują nasze książki, a odpoczynek od nich pisze je.

Marcel Proust

Czytając książkę… – nie uczymy się, ale stajemy się czymś.

 J.W. Goethe

Jest równie trudno wymarzyć książkę, jak trudno jest ją napisać.

    1. de Balzak

Sztuka czytania jest niby nowym zmysłem, nieskończenie głębszym i rozleglejszym od wzroku.

 Bolesław Prus

Trzeba pamiętać, że okres dzieciństwa jest krótki, ograniczona jest liczba książek, które można w tym czasie poznać, a jeszcze mniej na zawsze pokochać.

 Janusz Dunin

(językoznawca, bibliolog, bibliofil, bibliotekarz)

Dom bez książki jest jak plaża bez słońca.

Jose Marti

(kubański poeta, pisarz, bohater narodowy)

Człowiek szuka książki; książka swojego czytelnika.

Kazimierz Wojciechowski (pedagog)

Kupują ludzie książki,

by poznać świat cudzy.

Jedni ozdobie bibliotek,

a rozumu drudzy.

 

Książki mądre piękno w sobie mają.

Czy wszyscy to wiedzą, którzy je zbierają?

Gdy mu bieda, wszystko sprzeda, ale książki nie da!

„Ogary poszły w las”

Reszty nie doczyta,

lecz zapewnia nas,

książka znakomita!

Czy ma książki?- ktoś zapyta.

Tak, kucharską, lecz nie czyta.

Jego przyjęcie dla mnie nagroda,

Gdy na stół Białego Kruka poda.

Czytelnicza żyłka się w nim rozszerza,

ale czytać na razie tylko zamierza.

Coś na poważnie!

Fragment Ustawy o języku polskim

Art. 3. jęz. polski

Ochrona języka polskiego

Ochrona języka polskiego polega w szczególności na:

  1. dbaniu o poprawne używanie języka i doskonaleniu sprawności językowej jego użytkowników oraz na stwarzaniu warunków do właściwego rozwoju języka jako narzędzia międzyludzkiej komunikacji;
  2. przeciwdziałaniu jego wulgaryzacji,
  3. szerzeniu wiedzy o nim i jego roli w kulturze,
  4. upowszechnianiu szacunku dla regionalizmów i gwar, a także przeciwdziałaniu ich zanikowi;
  5. promocji języka polskiego w świecie;
  6. wspieraniu nauczania języka polskiego w kraju i za granicą.

Do ochrony języka polskiego są obowiązane wszystkie organy władzy publicznej oraz instytucje i organizacje uczestniczące w życiu publicznym.

Coś na wesoło, ku nauce!

Bo w naturze perzu leży, by się jak najszerzej szerzył.

Cesarz czesał cesarzową.

Szczoteczka szczoteczce szczebioce coś w teczce.

Pchła powiedziała pchle: „Pchnij pchło pchłę pchłą”.

Był sobie żółty żółw, który gumę żuł. Żeby żółwiowi smutno nie było, żółta żaba mu żakiet różowy kupiła. Żal było patrzeć na żółwia minę, gdy śmiał się każdy z jego przyczyny. A morał z tego płynie taki: „W różowym najlepiej wyglądają ślimaki”.

Wytrze trzepaczką trzcinową, te trzy trzcinowe fotele.

Czy tata czyta cytaty Tacyta?

Żyła sobie Żyła na ulicy Żyła, a w tej Żyle żyła żyła i tej Żyle pękła żyła i ta Żyła już nie żyła.

Z czeskich strzech szło Czechów trzech, gdy nadszedł zmierzch, pierwszego w lesie zagryzł zwierz, bez śladu drugi w gąszczach sczezł, a tylko trzeci z Czechów trzech osiągnął marzeń kres.

Szedł Mojżesz przez morze jak żniwiarz przez zboże, a za nim przez morze cytrzystki trzy szły.

Paluszki cytrzystki nie mogą być duże, gdyż w strunach cytry uwięzłyby.

Cesarz często czesał cesarzową.

Chłop pcha pchłę, pchłę pcha chłop.

Cóż potrzeba strzelcowi do zestrzelenia cietrzewia drzemiącego w dżdżysty dzień na strzelistym drzewie?

Czy poczciwy poczmistrz z Tczewa często tańczy czaczę?

Czubaty czyżyk w czystej czapeczce, z Tczowa do Tczewa toczył kuleczkę. W Tczowie tłum Tczowian wytęża oczy: czyżyk dotoczy czy nie dotoczy?

Tymczasem czyżyk, tuż, tuż  przed Tczewem troszeczkę zboczył w krzaczkach za krzewem. I krótszą dróżką, krocząc nad rzeczką, wrócił do Tczowa razem z kuleczką.

Raz w szynelu się zderzywszy, wyszły równym rzędem trzy wszy.

A gdy wszy się rozmnożywszy, ruch w szynelu stał się żywszy.

Kurkiem kranu kręci kruk, kroplą tranu brudząc bruk,
a przy kranie, robiąc pranie, królik gra na fortepianie.

Trzódka piegży drży na wietrze, chrzęszczą w zbożu skrzydła chrząszczy, wrzeszczy w deszczu cietrzew w swetrze, drepcząc w kółko pośród gąszczy.

Wyalienowany neandertalczyk usatysfakcjonował rozentuzjazmowanego paleontologa.

Szczoteczka szczoteczce szczebioce coś w teczce.
Na cacy tacy cykuta z cytatą Tacyta.

Szczebiot dzieci przeszkadzał Strzemboszowi w głośnych ćwiczeniach gry na skrzypcach.

Żubr żuł żuchwą żurawinę, mając przy tym kwaśną minę.

Żwawy żuczek z żółtym brzuchem żwawo żuł rzeżuchę.

Wtedy żółw, drobiąc nóżką, bieży po żywności zapas świeży.

Żuczku, żaczku, żwawe dziecię, zmykaj chyżo, bo żółw zje cię.

Na peronie w Poroninie pchła pląsała po pianinie.
Przytupnęła, podskoczyła i pianino przewróciła.

Baba bada baobaby. Baba dba o oba baobaby.

Matka tka i tatko tka, a tkaczka czka i też tam tka.

Czy rak trzyma w szczypcach strzęp szczawiu, czy trzy części trzciny?

Były trzy Chinki: Czipi, Czipi Dripi, Czipi Dripi Rampamponi, i było trzech Szachów: Szach, Szach Szarach, Szach Szarach Szachszaroni i ożenili się: Czipi z Szachem, Czipi
Dripi z Szachem Szarachem, Czipi Dripi Rampamponi z Szachem Szarachem Szachszaroni.

Popłakuje Paula w auli, że koala łka w Australii.

Czesał czyżyk czarny koczek, czyszcząc w koczku każdy loczek, po czym przykrył koczek toczkiem, lecz część loczków wyszła boczkiem.

Oprac. A. Korzeniowska