Wielka Liga Czytelników

Nasi uczniowie wzięli udział w IV Ogólnopolskim Konkursie „Wielka Liga Czytelników”.

Od listopada 2018 r. do stycznia 2019 r. czytali wybrane przez siebie książki i rozwiązywali do nich testy, zdobywając kolejne tzw. Sprawności. Na koniec przystąpili do testu kwalifikacyjnego (indywidualnego), który podsumowywał etap szkolno-biblioteczny, a dawał szansę do udziału             w etapie powiatowym (drużynowym). Niestety, nikomu nie udało się zdobyć wymaganych 80% punktów. Niemniej jednak, już sam udział w konkursie jest wielkim sukcesem. Przecież zakładał on następujące cele:

 • promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
 • tworzenie społeczności aktywnych czytelników w kraju;
 • wspieranie wartościowych form promocji czytelnictwa poprzez tworzenie platformy wymiany najlepszych praktyk pro czytelniczych;
 • promocję klasyki literatury krajowej, w tym utworów patriotycznych;
 • rozpowszechnianie i odświeżanie kanonu krajowej i światowej literatury młodzieżowej;
 • wzmacnianie pozytywnego obrazu i prestiżu aktywności społecznej wynikającej z czytania książek poprzez uhonorowanie aktywnych czytelników;
 • aktywizację grupy docelowej poprzez możliwość wyboru tytułu książek konkursowych
 • integrację międzypokoleniowa poprzez wspólne czytanie literatury budującej więzi rodzinne oraz wspólne działania podczas finału – „Wielka Zabawa Rodzinna”;
 • wykorzystanie nowoczesnych technologii do promocji czytelnictwa (strona www, serwery bazodanowe);
 • promocję nowości wydawniczych, krajowej literatury współczesnej oraz współpraca ze środowiskiem wydawców i pisarzy;
 • promowanie postawy zdrowej rywalizacji i współpracy w grupie;
 • promocję systematyczności, efektywnego zarządzania czasem i intensywnej pracy z tekstem wśród uczniów szkół podstawowych.

Oto wyniki naszych uczniów:

 

Nazwisko i imię ucznia Klasa Liczba zdobytych sprawności Liczba punktów  testu kwalifikacyjnego
Derewońko Victoria V 12 63
Herbut Maciej V 8 78
Kiełbowicz Karolina VII 7 49
Kraus Katarzyna VII 6 35

 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali wysokie oceny cząstkowe z języka polskiego, pozytywne uwagi zachowania oraz pamiątkowe dyplomy.

Gratulujemy uczniom i wspierającym ich Rodzicom, życząc wytrwałości w czytaniu, wszak „Ten jest najszczęśliwszy z ludzi, któremu nic zapału do ksiąg nie ostudzi”, jak powiedział nasz poeta Jan Kasprowicz.

Oprac. A. Korzeniowska