Ogłoszenie

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

zapraszamy i zachęcamy

do udziału w teście znajomości języka polskiego

oraz do popisów w wygłaszaniu

 „łamańców językowych” na apelu szkolnym.

Mile widziane hasła promujące kulturę języka, np.

„TEN CHWAT, KTO Z JĘZYKIEM ZA PAN BRAT!”

Szczegóły w bibliotece szkolnej.

                                                                                                                                        Powodzenia!

Nauczyciel-bibliotekarz