Wyjazd do Budomierza

WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW NA PRZEJŚCIU GRANICZNYM W BUDOMIERZU

Jak wygląda służba funkcjonariuszy Straży Granicznej na przejściu granicznym, jaki sprzęt służy do patrolowania granicy państwowej a jaki do kontroli dokumentów podróży oraz wiele innych ciekawych rzeczy związanych ze służbą funkcjonariuszy  mogły zobaczyć dzieci z grup przedszkolnych naszej szkoły, które w środę 6 listopada zwiedzały przejście graniczne w Budomierzu.

Dla wielu małych gości była to pierwsza wizyta na przejściu granicznym i pierwsze spotkanie z funkcjonariuszami Straży Granicznej.

Wizyta była też okazją do przekazania informacji o podstawowych zasadach zachowania się podczas przekraczania granicy państwowej  w przejściach granicznych .

(galeria)