Konkurs – Najlepszy czytelnik

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „NAJLEPSZY CZYTELNIK”
w  Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wietlinie

 

 1. Cele konkursu:
 • Promocja czytelnictwa
 • Podnoszenie kultury czytelniczej
 • Zachęcenie uczniów do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej
 1. Zasady konkursu
 2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii   Konopnickiej w Wietlinie.
 3. Czas trwania konkursu – rok szkolny (wrzesień-czerwiec).
 4. Ocenie konkursowej podlegają:

– aktywność czytelnicza uczestników konkursu, której wyrazem jest liczba systematycznie wypożyczonych książek (minimum 20),

– terminowość oddawania książek przez czytelnika,

– dbałość czytelnika o wypożyczone książki.

 

 1. Nauczyciel bibliotekarz wyłania „Najlepszych Czytelników” danego roku szkolnego
  w dwóch kategoriach, przyznając miejsca (I-III):

–  Najlepszy Czytelnik – klasy I-III,

– Najlepszy Czytelnik – klasy IV-VIII.

Możliwe jest przyznanie Nagrody Grand Prix dla czytelnika, który wypożyczy

i przeczyta szczególnie dużo (w porównaniu z innymi) książek.

 1. Ogłoszenie wyników konkursu następuje w czerwcu na zakończenie roku szkolnego.
 2. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i  nagrody książkowe.
 3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora  – Szkoły Podstawowej
  im. Marii   Konopnickiej w Wietlinie.
 4. Regulamin konkursu dostępny jest w szkolnej bibliotece i na stronie internetowej.