Pedagog

Zdalna praca pedagoga szkolnego

Pedagog szkolny Magdalen Borutado dyspozycji rodziców/opiekunów oraz uczniów pozostaje za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz pod adresem e-mail: borutamagdalena@spwietlin.pl. W razie konieczności można dzwonić bezpośrednio pod szkolny nr (0-16) 628-53-24.

Godziny pracy pedagoga:

PONIEDZIAŁEK 08.45 – 09.45
WTOREK 10.35 – 12.35
ŚRODA 11.45 – 12.45
CZWARTEK 10.35 – 11.35 12.30 – 13.30
PIĄTEK 10.45 – 11.45

Zadania realizowane przez pedagoga podczas zdalnego nauczania:

  1. Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
  2. Na bieżąco, w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją, wskazywanie rodzicom/ opiekunom/ uczniom instytucji, organizacji świadczących pomoc i wsparcie.
  3. Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego.
  4. Profilaktyka zdrowotna – przesyłanie informacji nt. radzenia sobie ze stresem w sytuacji zagrożenia pandemią wirusa COVID-19.
  5. Systematyczna współpraca z wychowawcami, nauczycielami w kwestiach wychowawczych, pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.
  6. Przygotowywanie materiałów dla chętnych uczniów- gry i zabawy edukacyjne, prace plastyczno- techniczne, prezentacje, filmy o tematyce profilaktycznej. Materiały wysyłane będą za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz/lub umieszczane na stronie internetowej szkoły w zakładce „Pedagog szkolny”.
  7. Indywidualne porady, konsultacje,  rozmowy.