Sposoby na efektywną naukę

PODZIEL NAUKĘ NA ETAPY

Badania naukowe dowodzą, że nasz mózg lepiej zapamiętuje nowe wiadomości, jeżeli są one podzielone na części. Dlatego zamiast jednego długiego maratonu nauki, podziel zagadnienia na 20 minutowe etapy,
a pomiędzy nie wpleć krótkie około przerwy trwające najwyżej 10 minut.

 

USTAL STAŁĄ PORĘ NA NAUKĘ KAŻDEGO DNIA

Poprawisz wydajność swojego mózgu, jeżeli ustalisz jedną i stałą porę dnia, którą zawsze spożytkujesz na naukę. Dzięki temu zapamiętasz
i zrozumiesz więcej, wkładając w naukę coraz mniej wysiłku.

 

STARAJ SIĘ NIE TYLE ZAPAMIĘTAĆ MATERIAŁ,
CO GO ZROZUMIEĆ

Podczas nauki wyobraź sobie, że zapamiętywany materiał przedstawiasz innym osobom, mogą być wymyślone, bądź to czego się nauczyłeś opowiedz na głos na przykład mamie, tacie, bratu. Dzięki tłumaczeniu zagadnienia komuś sam lepiej go zrozumiesz i zapamiętasz.

 

WYSYPIAJ SIĘ!

Musisz wiedzieć, że jedna sesja nocnego uczenia może osłabić proces zapamiętywania na 4 kolejne dni! Dlatego nawyk uczenia się w nocy nie jest dobrym pomysłem.

 

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA POMAGA W UCZENIU!

Osoby aktywne fizycznie lepiej radzą sobie z zapamiętywaniem. Dlatego dobrym pomysłem jest pójście na krótki spacer pomiędzy pojedynczymi partiami materiału do nauki.

 

Zachęcam do pooglądania krótkiego filmu:

https://www.youtube.com/watch?v=sCIwNXe6yzw