Pasowanie na Ucznia

Ważnym momentem dla klas I-III było Pasowanie  na ucznia klasy I.  To jedno z najważniejszych wydarzeń w szkolnym życiu pierwszoklasisty. Od tego dnia każde dziecko czuje się już prawdziwym uczniem, czyli pełnoprawnym członkiem społeczności szkolnej. W naszej szkole taka uroczystość odbyła się 27 października. W tym roku, ze względu na pandemię, uroczystość odbyła się bez udziału rodziców oraz starszych kolegów i koleżanek ze szkoły. Uczniowie klasy pierwszej ślubowali być godnymi Polakami i wzorowymi uczniami. W ten sposób oficjalnie przyjęci zostali do grona uczniów naszej szkoły.

Największym przeżyciem dla dzieci był moment pasowania przez panią dyrektor D. Czubochę-Zając, która przypomniała dzieciom, że bycie uczniem wiąże się nie tylko z przywilejami ale także z obowiązkami. Na koniec uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. To był wyjątkowy dzień dla naszych najmłodszych uczniów, którym życzymy samych sukcesów w dalszej nauce.

Pasowanie – cz. 2

Pasowanie – cz. 3