Mikołajki

Św. Mikołaj lubi odwiedzać dzieci w każdym miejscu na cały świecie.

6 grudnia z workiem pełnym prezentów odwiedził naszych uczniów w domach. Miał dla nich mnóstwo niespodzianek. Jedną z nich była akcja pod hasłem ,, I ty możesz zostać świętym Mikołajem”.  Celem akcji było przekazywanie wybranej osobie za pomocą Librusa, Messengera lub emaila różnych niespodzianek w formie graficznej lub tekstowej. Również rodzice zaangażowali się aktywnie i przygotowali niespodzianki dla wszystkich uczniów.