Konkurs „Animacja świąteczna – życzenia”

W dniu 23.11.202 roku w klasie siódmej został ogłoszony konkurs na animację w programie Gimp pod tytułem: „Animacja świąteczna – życzenia”

Praca oparta była o program GIMP w którym uczniowie wykonywali obróbkę plików graficznych. Do wykonania kartki świątecznej mieli za zadanie użyć tła dostępnego z zasobów internetu lub wykonanego samodzielnie oraz wykonanie animowanych życzeń.

Praca jest skierowana od uczniów Szkoły Podstawowej w Wietlinie: dla osób nam życzliwym, obecnym i byłym pracownikom szkoły, osób samotnych np. emerytów, rencistów, pensjonariuszy z Domu Pomocy Społecznej,  pracowników firm i instytucji wspierających pracę szkoły.

Termin do 14.12.2020 r.

Ocena prac 15.12.22020 r.

Ogłoszenie wyników 16.12.2020r

Na konkurs przysłano 12 prac. Obradująca komisja składająca się z nauczycieli szkolnych obejrzała prace i oceniła starania wszystkich uczestników.

Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe, a pozostali pamiątkowe dyplomy.

Miejsce pierwsze: Justyna Kocur, Viktoria Derewońko,

Miejsce drugie: Rita Plezia, Łukasz Dziadowicz

Miejsce trzecie: Wojciech Kowal, Jakub Orzech.

Pozostali uczestnicy otrzymali podziękowania w formie dyplomów.

                                                                                                                  Krzysztof Wnuk