Konkurs “Moja najpiękniejsza choinka”

Konkurs “Moja najpiękniejsza choinka” adresowany był do uczniów naszej szkoły, którzy uczęszczali na zajęcia świetlicowe. Celem konkursu było przybliżenie i zainteresowanie uczniów tradycją związaną ze Świętami Bożego Narodzenia połączoną z prezentacją talentów plastyczno – kulinarnych. Udział w nim wzięło 10 uczniów. Prace uczniów przedstawia poniższy kolaż.