Zdalna praca pedagoga szkolnego

Pedagog szkolny Magdalen Boruta do dyspozycji rodziców/opiekunów oraz uczniów pozostaje za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz pod adresem e-mail: borutamagdalena@spwietlin.pl. W razie konieczności rozmowy bezpośredniej bardzo proszę o wysłanie informacji za pośrednictwem powyższych opcji – skontaktuję się telefonicznie.

Godziny pracy pedagoga:

PONIEDZIAŁEK 09:35 – 11:35
WTOREK 08:50 – 09:50

11:45 – 12:45

ŚRODA 11:35 – 12:35
CZWARTEK 11:35 – 12:35
PIĄTEK 09:35 – 10:50

11:45 – 12:30

 

Zadania realizowane przez pedagoga podczas zdalnego nauczania:

  1. Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
  2. Na bieżąco, w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją, wskazywanie rodzicom/ opiekunom/ uczniom instytucji, organizacji świadczących pomoc i wsparcie.
  3. Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego.
  4. Profilaktyka zdrowotna- przesyłanie informacji nt. radzenia sobie ze stresem w sytuacji zagrożenia pandemią wirusa COVID-19.
  5. Systematyczna współpraca z wychowawcami, nauczycielami w kwestiach wychowawczych, pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.
  6. Przygotowywanie materiałów dla chętnych uczniów- prezentacje, filmy o tematyce profilaktycznej. Materiały wysyłane będą za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz/lub umieszczane na stronie internetowej szkoły w zakładce „Pedagog szkolny”.
  7. Indywidualne porady, konsultacje,  rozmowy.