Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickej w Wietlinie zarządzeniem z dnia 15 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019  wprowadza do kalendarza roku szkolnego 2018/2019 dodatkowe dni wolne:

  1. 02.11.2018
  2. 15.04.2019
  3. 16.04.2019
  4. 17.04.2019
  5. 02.05.2019
  6. 19.06.2019

W tych dniach odbywają się w szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.