Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickej w Wietlinie wprowadza do kalendarza roku szkolnego 2019/2020 dodatkowe dni wolne:

  1. 14.10.2019
  2. 2-3.01.2020
  3. 21.04.2020
  4. 22.04.2020
  5. 23.04.2020
  6. 11.06.2020

W tych dniach odbywają się w szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.