Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wietlinie wprowadza do kalendarza roku szkolnego 2022/2023 dodatkowe dni wolne:

  1. 14 października 2022 r.
  2. 31 października 2022 r.
  3. 2 maja 2023 r.
  4. 24 maja 2023 r.
  5. 25 maja 2023 r.
  6. 26 maja 2023 r.
  7. 9 czerwca 2023 r.
  8. 22 czerwca 2023 r.